O firmeProdukty a cenníkReferencie a fotoPrečo práve Novoizol
Novoizol
Ján Gábrik
Hradná 530,
Liptovský Hrádok
033 01

mobil:0905-553004
tel:044/5222261
e-mail:novoizol@stonline.sk

Na±e stránky pre malé firmy
a súkromné osoby -
(rodinné domy) - bez DPH:

web.stonline.sk/novoizol

Náš nový web:
www.strechysk.sk

Naše staršie realizované práce
do roku 2014

2013

strecha - Śtúrova 870 L. Mikulá± Budova - Štúrova 870 L. Mikuláš
Plocha striech - 1 200 m2
Materiál - elastek 4o + polystyrén
Doba realizácie - 15 dní, november 2013

strecha - Horný Horec 2 Budova - Horný Horec 2
Plocha strechy - 400 m2
Materiál - mida
Doba realizácie - 4 dni, október 2013

strecha - rekreačné str. Senec Budova - rekreačné str. Senec
Plocha striech – 750 m2
Materiál - elastek 4o
Doba realizácie - 4 dni, september 2013

strecha - autoservis, Vranov Nad Topśou Budova - autoservis, Vranov Nad Topľou
Plocha strechy - 840 m2
Materiál - mida
Doba realizácie - 4 dni, august 2013

strecha - práčovňa Púchov Budova - práčovňa Púchov
Plocha striech – 375 m2
Materiál - elastek 4o
Doba realizácie - 4 dni, júl 2013

strecha - Vyhne Budova - Vyhne
Plocha strechy - 1 800 m2
Materiál - elastek 4o
Doba realizácie - 16 dní nov 2013

strecha - hala Inventive L. Hrádok Budova - hala Inventive, L. Hrádok
Plocha striech – 778 m2
Materiál - mida
Doba realizácie - 7 dní, jún 2013

strecha - Bukovec 160 Budova – Bukovec 160
Plocha strechy - 275 m2
Materiál - elastek 4o
Doba realizácie - 3 dni, jún 2013

strecha - Lomnická 43-45, Ko±ice Budova - Lomnická 43-45, Košice
Plocha striech – 350 m2
Materiál - elastek 4o + polystyrén
Doba realizácie - 5 dní, máj 2013

strecha - Veterná Poruba Budova – Veterná Poruba
Plocha strechy - 219 m2
Materiál - elastek 4o
Doba realizácie- 3 dni, máj 2013

strecha - pohostinstvo Hru±ovany Budova - pohostinstvo Hrušovany, Nitra
Plocha striech – 310 m2
Materiál - mida
Doba realizácie - 3 dni, apríl 2013

2012

strecha - Poprad Stráµe 12 Budova - Poprad Stráže 12
Plocha strechy - 690 m2
Materiál - mida
Doba realizácie - 6 dní, november 2012

strecha - ubytovňa v B.Bystrici Budova - ubytovňa v B.Bystrici
Plocha striech – 560 m2
Materiál - mida
Doba realizácie - 5 dní, október 2012

strecha - bd Demänová  211 Budova – bd Demänová 211
Plocha strechy - 260 m2
Materiál - elastek 4o + polystyrén
Doba realizácie - 4 dni, september 2011

strecha - bd L Petro 252 Budova - bd L Petro 252
Plocha striech – 226 m2
Materiál - elastek 4o + polystyrén
Doba realizácie - 5 dní, september 2011

strecha - bd  L. Ján 252 Budova – bd L. Ján 252
Plocha strechy - 260 m2
Materiál - elastek 4o + polystyrén
Doba realizácie - 5 dní, august 2012

strecha - Ikea Bratislava Budova - Ikea Bratislava
Plocha striech – 4 720 m2
Materiál - novaglas 2x + foamglas
Doba realizácie - 25 dní, júl 2012

strecha - Ostrava - fórum centrum Budova – Ostrava - fórum centrum
Plocha strechy - 2 251 m2
Materiál - isoflamm + polystyrén
Doba realizácie - 25 dní, jún 2012

strecha - Praha - Trója Budova – Praha - Trója
Plocha strechy - 821 m2
Materiál – novaglass 4kg/m2
Doba realizácie - 3 dni, máj 2012

strecha - Bytovka Niµná 465 Budova - Bytovka Nižná 465
Plocha strechy - 420 m2
Materiál - mida + polystyrén
Doba realizácie - 3 dni, apríl 2012

strecha - Hypernova L. Mikulá± Budova - Hypernova L. Mikuláš
Plocha striech – 565 m2
Materiál - mida
Doba realizácie - 5 dní, marec 2012

2011

strecha - autodielňa Ipy Hybe Budova – autodielňa Ipy Hybe
Plocha strechy – 200 m2
Materiál – min desing
Doba realizácie - 5 dní, október 2011

Texicon Ruµomberok Budova - priem. Texicon Ružomberok
Plocha striech – 657 m2
Materiál - Mida
Doba realizácie - 7 dní, júl - december 2011

Medicentrum Dolný Kubín Budova – medicentrum Dolný Kubín
Plocha strechy – 622 m2
Materiál - Mida + polystyrén
Doba realizácie - 5 dní, október 2011

Dielne DOLVAP Varín Budova - priem. Dielne DOLVAP Varín
Plocha striech – 2 120 m2
Materiál - Mida
Doba realizácie - 15 dní, júl - september 2011

Byt. Demänová  L.Mikulá± Budova – Byt. Demänová L.Mikuláš
Plocha strechy – 260 m2
Materiál - elastek 4o + polystyrén
Doba realizácie - 3 dni, september 2011

Byt. Jefrimovská  v L Mikulá±i Budova - Byt. Jefrimovská v L Mikuláši
Plocha strechy – 499 m2
Materiál - elastek 4o + polystyrén
Doba realizácie - 5 dní, september 2011

river-garden-office Praha Budova - river-garden-office Praha
Plocha strechy – 4 560 m2
Materiál - polystyrén - 2x novaglass
Doba realizácie - 17 dní, júl 2011

Bytovka Niµná 463 Budova - Bytovka Nižná 463
Plocha striech – 420 m2
Materiál - mida 4,5kg/m2
Doba realizácie - 3 dni, máj 2011

2010

Byt. v Martine J.Fraňa Budova - Byt. v Martine J.Fraňa
Plocha striech – 678 m2
Materiál - mida 4,5kg/m2
Doba realizácie - 5 dní, september 2010

Kovostroj Dob±iná Budova - Kovostroj Dobšiná
Plocha striech – 6 520 m2
Materiál - mida 4,5kg/m2
Doba realizácie - 18 dní, september 2010

Byt. dom Somotor Budova – Byt. dom Somotor
Plocha strechy- 310 m2
Materiál - elastek 4,5kg/m2
Doba realizácie - 3 dni, august 2010

Hala Verex L.Mikulá± Budova – Hala Verex L.Mikuláš
Plocha strechy - 4 560 m2
Materiál - mida 4,5kg/m2
Doba realizácie - 8 dní, jún 2010

slobodárka v L. Hrádku Budova - slobodárka v L. Hrádku
Plocha striech – 880 m2
Materiál - mida 4,5kg/m2 polystyrén
Doba realizácie - 5 dní, júl 2010

Snico L.Mikulá± Budova – Snico L.Mikuláš
Plocha strechy- 1 460 m2
Materiál - elastek 4,5kg/m2
Doba realizácie - 8 dní, jún 2010

2009

Osko Zvolen Budova – Osko Zvolen
Plocha strechy - 1 075 m2
Materiál - mida 4,5kg/m2
Doba realizácie - 7 dní, jún 2009

haly v ŹOS Martin Budova - haly v ŽOS Martin
Plocha striech – 3 750 m2
Materiál - mida 4kg/m2
Doba realizácie - 25 dní, september 2009

bytové domy Viedeň Budova - bytové domy Viedeň
Plocha striech – 950 m2
Materiál - icopal 4kg/m2
Doba realizácie - 15 dní, júl 2009

Hypernova Ruµomberok Budova – Hypernova Ružomberok
Plocha strechy - 4 280 m2
Materiál - mida 4,5kg/m2
Doba realizácie - 22 dní, december 2009

2008

Śtúrovo JCP Budova – Štúrovo JCP
Plocha strechy - 8 580 m2
Materiál - mida 4,5kg/m2
Doba realizácie - 15 dní, december 2008

Tlmače SEZ Budova - Tlmače SEZ
Plocha striech – 4 650 m2
Materiál - mida 5,5kg/m2
Doba realizácie - 35 dní, október 2008

Polomka Rettenmaier Budova – Polomka Rettenmaier
Plocha strechy - 5 580 m2
Materiál - novaglas 4,5kg/m2
Doba realizácie - 22 dní, november 2008

Mosty - Orava, Kysuce Budova - Mosty - Orava, Kysuce
Plocha striech – 12 750 m2
Materiál - novaglas 5,5kg/m2
Doba realizácie - 35 dní, október 2008

2007

KMV BUS Nitra Budova - KMV BUS Nitra
Plocha strechy - 580 m2
Materiál - master 4,5kg/m2
Doba realizácie - 2007

Byt. Dom v Martine Budova - Byt. Dom v Martine
Plocha striech - 750 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 5 dní, október 2007

letisko Poprad Budova - letisko Poprad
Plocha strechy - 560 m2
Materiál - dekor 4,5kg/m2 nobasil
Doba realizácie - 14 dní, september 2007

haly - druµstvo Vaµec Budova - haly družstvo Važec
Plocha striech - 1200 m2
Materiál - master 4,5kg/m2
Doba realizácie - 10 dní, december 2007

byt. dom Hrochoź 476,8 Budova - byt. dom Hrochoť 476,8
Plocha strechy - 780 m2
Materiál - polyglass 4,5kg/m2
Doba realizácie - 20 dní, november 2007

hala Mahle Dolný Kubín Budova - hala Mahle Dolný Kubín
Plocha striech -3000m2
Materiál - prima 4,5kg/m2 polystyrén
Doba realizácie - okt. - Dec. 2007

dom v Dunajskej Lúµnej Budova - dom v Dunajskej Lúžnej
Plocha strechy-320m2
Materiál - prima dekor 4,5kg/m2
Doba realizácie - 2 dni, december 2007

dom v LM Hurbanova ul. Budova - dom v LM Hurbanova ul.
Plocha strechy - 340 m2
Materiál - prima dekor 4,5kg/m2
Doba realizácie - 5 dní, september 2007

3 domy  Banská Śtiavnica Budova - 3 domy Banská Štiavnica
Plocha strechy - 1800 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 14 dní, september 2007

výrob. Hala Sony Nitra Budova - výrob. Hala Sony Nitra
Plocha striech - 27500 m2 nobasil
Materiál - Ukl 5kg/m2 nobasil
Doba realizácie - 48 dní, 02 - 03 - 04 2007

2006

vodárne Málinec Budova - vodárne Málinec
Plocha striech – 450 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 8 dní, november 2006

Kia Lipt. Mikulá± Budova - Kia Lipt. Mikuláš
Plocha strechy - 250 m2
Materiál - isobond 4,5kg/m2
Doba realizácie - 2 dni, október 2006

Budova - Dolný Kubín Budova - Dolný Kubín
Plocha striech – 860 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 6 dní, október 2006

VUTCH Źilina Budova - VUTCH Žilina
Plocha strechy - 1050 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 8 dní, september 2006

Byt. v Ruµomberku Budova - Byt. v Ružomberku
Plocha strechy - 4500 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 20 dní, september 2006

Zetor Brno Budova - Zetor Brno
Plocha strechy - 22 000 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 24 dní, august 2006

Rozis s.r.o. Hlohovec Budova - Rozis s.r.o. Hlohovec
Plocha striech – 2150 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 8 dní, júl 2006

L. Mikulá± - Gelima Budova - L. Mikuláš Galima
Plocha striech – 850 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 8 dní, jún 2006

OTF - Niµná na Orave Budova - OTF Nižná na Orave
Plocha strechy- 6200 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 24 dní, jún 2006

BD - Turčianske Teplice Budova - BD Turčianske Teplice
Plocha striech – 330 m2
Materiál - prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 4 dni, máj 2006

2005

Lodenice Komárno Budova - Lodenice Komárno
Plocha strechy - 4800 m2
Materiál - polyglass 4,5kg/m2
Doba realizácie - 20 dní, november 2005

SBD Ruµomberok Byt. domy Budova - SBD Ruµomberok Byt. domy
Plocha striech - 7000 m2
Materiál - fiberpol, prima 4,5kg/m2
Doba realizácie - 2004 - 2006

Elektráreň Trenčín Budova - Elektráreň Trenčín
Plocha strechy- 880 m2
Materiál - prima dekor 4,5kg/m2
Doba realizácie - 5 dní, september 2005

Priem. Zóna hala C Budova - Priem. Zóna hala C
Plocha strechy - 3400 m2
Materiál - prima dekor 4,5kg/m2
Doba realizácie - 15 dní, september 2005

ATV  Stráµske Budova - ATV Strážske
Plocha strechy- 1400 m2
Materiál - Kappa 4kg/m2
Doba realizácie- 6 dní, august 2005

čistička v Polomke Budova - čistička v Polomke
Plocha strechy - 390 m2
Materiál - prima dekor 4,5kg/m2
Doba realizácie - 2 dni, august 2005

garáµe Bratislava Budova - garáže Bratislava
Plocha strechy - 1200 m2
Materiál - rowergom 5kg/m2
Doba realizácie - 10 dní, júl 2005

ZŚ ZAREVÚCA Budova - ZŠ ZAREVÚCA
Celková plocha strechy-860 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 15dní, 2005

 Liptovský Hrádok J.D.Matejovie Budova - Liptovský Hrádok J.D.Matejovie
Celková plocha strechy - 470 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 10dní, júl 2005

Ruµomberok Pośná ul. Budova - Ružomberok Poľná ul.
Celková plocha strechy - 860 m2
Použitý materiál - 2x rowergom 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 8dní, jún 2005

2004

Liptovský Hrádok Sady 68 Budova - Liptovský Hrádok Sady 68
Celková plocha strechy - 260 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 4 dni, november 2004

Poliklinika v Liptovskej Osade Budova - Poliklinika v Liptovskej Osade
Celková plocha strechy - 820 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 12dní, december 2004

Liptovský Hrádok Hradná 530 Budova - Liptovský Hrádok Hradná 530
Celková plocha strechy - 390 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 7dní, november 2004

Dolný Kubín - bytový dom Budova - Dolný Kubín - bytový dom
Celková plocha strechy - 450 m2
Použitý materiál - 2x Fiberpol 4 kg/m2
Doba realizácie - 7dní, november 2004

Ruµomberok, Papierenská ul. Budova - Ružomberok, Papierenská ul.
Celková plocha strechy - 2200 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 15dní, 2004

Harmanecké papierne a.s. Budova - Harmanecké papierne a.s.
Celková plocha strechy - 550 m2
Použitý materiál - 2x Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 5dní, 2004

Ruµomberok, Vrkol. ul. Budova - Ružomberok, Vrkol. ul.
Celková plocha strechy - 360 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 5dní, 2004

Martin, Hydac s.r.o. Budova - Martin, Hydac s.r.o.
Celková plocha strechy - 550 m2
Použitý materiál - 2x Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 5dní, júl 2004

Liptovský Mikulá±, Jednota Budova - Liptovský Mikuláš, Jednota
Celková plocha strechy - 4 500 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 2004

2003

Novostavba - Barandov Praha Budova - Novostavba, Barandov Praha
Celková plocha strechy-4500 m2
Použitý materiál - 2x GRAVIFLEX 4 kg/m2,dlažba
Doba realizácie - 25dní, jún-júl 2003

Novostavba - Barandov Praha Budova - Novostavba, Barandov Praha
Celková plocha strechy - 9800 m2
Použitý materiál - 2x GRAVIFLEX 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 45 dní, jún-september 2003

2002

Ruµomberok, SCP a.s. Budova - Ružomberok, SCP a.s.
Celková plocha strechy - 18000 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 2001-2003

Liptovský Hrádok, Energovod Budova - Liptovský Hrádok, Energovod
Celková plocha strechy - 450 m2
Použitý materiál - INDEX AGRO p 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 5dní, december 2002

2001

Rodinné domy na Slovensku Budova - Rodinné domy na Slovensku
Celková plocha strechy - 100 000 m2
Použitý materiál - Fiberpol 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 1999-2005

Liptovský Mikulá±, Hr. 155 Budova - Liptovský Mikuláš, Hr. 155
Celková plocha strechy - 400 m2
Použitý materiál - ISOPLAN 4,5kg/m2
Doba realizácie - 5 dní, september 2001

2000

Liptovský Hrádok, MsKS Budova - Liptovský Hrádok, MsKS
Celková plocha strechy - 2800 m2
Použitý materiál - ISOPLAN- 4,5kg/m2
Doba realizácie - 15 dní, november 2000

Liptovský Mikulá± zdr. garáµe Podbreziny Budova - Liptovský Mikuláš zdr. garáže Podbreziny
Celková plocha strechy - 1455 m2
Použitý materiál - 2x kappa - v 4kg/m2
Doba realizácie - 8dní, november 2000

 Liptovský Mikulá±, Borbisova 1969 Budova - Liptovský Mikuláš, Borbisova 1969
Celková plocha strechy - 660 m2
Použitý materiál - POLYGLAS ISOBOND - P 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 10 dní, november 2000

1999

Poliklinika mesta Zvolen Budova - Poliklinika mesta Zvolen
Celková plocha strechy - 3630 m2
Použitý materiál - Polyglas Min Kappa 4 kg/m2
Doba realizácie - 17dní, jún 1999

Liptovský Mikulá±, Senická 623 Budova - Liptovský Mikuláš, Senická 623
Celková plocha strechy: 448 m2
Použitý materiál - ISOBOND - P 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 10 dní, jún 1999

Liptovský Hrádok, Hradná 495 Budova - Liptovský Hrádok, Hradná 495
Celková plocha strechy - 360 m2
Použitý materiál - ISOBOND - P 4,5 kg/m2
Doba realizácie - 7 dní, jún 1999

 Lipt. Mikulá±, Jilemn. 871 Budova - Lipt. Mikuláš, Jilemn. 871
Plocha strechy - 705 m2
Použitý materiál - isobond - p 4,5kg/m2
Doba realizácie - 14 dní, jún 1999